COMO SAÍR DUN CÍRCULO VICIOSO?

COMO SAÍR DUN CÍRCULO VICIOSO?

¿Algunha vez tes pronunciado algunha destas palabras máxicas? Eu, xa che confeso que si: “Non sexas tan pesimista, tes moitas razóns para ser feliz”.  Seguindo con unha enumeración de verdadeiramente boas razóns, para ver a botella medio chea. É moi probable que estas...