Terapia familiar

Unha familia é un equipo e polo tanto, o resultado da convivencia é de todas, non existen responsables únicas: Non é só o seu mal carácter, tamén son as nosas reaccións ante o mesmo, e a reacción que á súa vez provoca cada unha desas en tódolos membros do sistema. A boa noticia: Cambios dunha das partes, poden provocar cambios asombrosos no conxunto.

A terapia familiar é de gran utilidade para detectar e cambiar aquelas dinámicas que están perpetuando a mala convivencia e que tanto dano están a facer a todos os seus membros, provocado diferentes reaccións en cada un deles, que á súa vez, teñen consecuencias nos demais

Ante esta situación, non existe máis solución que romper o círculo vicioso deixando de facer aquilo que se estaba facendo e que leva anos probando a súa ineficacia, como? Probando a facer cousas diferentes. Definir que, será o noso obxectivo na terapia.

A terapia familiar, ao igual que ocorría en terapia de parella, non implica a asistencia obrigatoria de toda a familia ás sesións se non é posible, de feito en determinados casos aínda sendo posible, non é o aconsellable. Polo tanto, segundo o caso, valorarase a pertinencia ben dunha intervención conxunta, ben dunha inclusión puntual de algúns membros da familia no seguimento psicolóxico da interesada, respectando sempre a confidencialidade do contado nas sesións individuais.

Intentámolo?

Contacta comigo

Fai unha pregunta ou reserva unha cita no seguinte formulario.

Política de Privacidade

Responsable » CARMEN QUÍLEZ CLEMENTE (CARMEN QUÍLEZ PSICOTERAPIA)
Finalidade » Moderar e responder a opinións e comentarios dos usuarios.
Lexitimación » O consentimento dos usuarios.
Destinatarios » Uso interno da información e sen realizar cesións a terceiros.
Dereitos » Poderase exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación e supresión dos dados no correo info@carmenquilezpsicologa.com, así como o dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente en www.aepd.es.
Información adicional» Na Política de Privacidade o usuario poderá encontrar información adicional sobre o uso e recopilación de información con dados persoais realizados pola responsable.

Redes Sociais

@carmenquilezpsicologa

×