Preguntas frecuentes

 

Canto vai durar a terapia?

Salvo casos puntuais, o habitual é que as sesións sexan quincenais, con unha duración  por sesión de  60 minutos.

Respecto ao número de sesións, acorde ao modelo terapéutico co que traballo, a idea é que a terapia sexa o máis breve posible, estando a media de sesións entre 6 e 10,  pero  podendo variar a máis ou menos sesións, segundo as necesidades de cada persoa.

Que prezo ten cada sesión?

O prezo é de 50€/sesión (IVE incluido)

Cal é o modelo de intervención empregado?

O principal modelo de intervención terapéutica co que traballo é a Terapia Breve ou Terapia centrada en solucións, enfoque eminentemente práctico que dende un punto de vista sistémico, basease en traballar no menor tempo posible, a detección do problema, a determinación de obxectivos e a busca creativa de solucións e ferramentas, que nos preparen ademais, a enfrontarnos de maneira exitosa a futuras situación problemáticas que xurdan ao longo da vida.

Outros modelos como o Cognitivo Conductual ou a Terapia narrativa tamén me fornecen de ferramentas útiles na terapia.

No meu caso, realmente será útil acudir a terapia?

Moitos estudos indican que a maioría das persoas notan melloría e alivio dende a primeira sesión, pois a simple decisión de pedir axuda a unha profesional, que ademais está aí para escoitar sen xuízos, xa mobiliza cara a recuperación.

Persoalmente, valoro moito o tempo, o compromiso e o diñeiro que invistes no proceso terapéutico, polo que si na primeira entrevista considerara que o teu problema está fora da miña especialidade, ou ben ao longo da terapia, vira que por algún motivo non estou sendo de axuda, sen dubidalo, faríacho saber de inmediato.

A asistencia a terapia e o tratamento son confidenciais?

A confidencialidade sobre a asistencia a terapia e sobre todo o tratado en sesión, é un deber fundamental inherente a nosa profesión, tanto respecto a terceiras persoas alleas ao cliente, como respecto a outras asistentes á terapia, dado o caso, con quen para sacar certos asuntos tratados en sesións individuais, debemos obter previamente un consentimento concreto e expreso.

Tes algunha outra dúbida?

×